• Terminy przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji
    Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2017
  • Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2016