Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
  • Wykaz urzędników wyborczych
    Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  • Terminy przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji
    Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2018
  • Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2017
    Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2016