Państwowa Komisja Wyborcza - Kadencja 2014-2018
 • Wyniki wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wyniki referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu tertyorialnego przeprowadzonych w trakcie kadencji
  Przyczyny wygaśnięcia mandatów radnych oraz wójtów
 • Zmiany w składach: rad miast na prawach powiatu i rad powiatów
  Terminy przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tuliszkowie
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie I o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Chodowie
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie I o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chodowie
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie II o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostrowite
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Ostrowite