• Wyniki wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wyniki referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu tertyorialnego przeprowadzonych w trakcie kadencji
    Przyczyny wygaśnięcia mandatów radnych oraz wójtów
  • Zmiany w składach: rad miast na prawach powiatu i rad powiatów
    Terminy przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji