Państwowa Komisja Wyborcza - Kadencja 2006-2010
  • Wyniki wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wyniki referendów lokalnychw sprawie odwołania organów jednostek samorządu tertyorialnego przeprowadzonych w trakcie kadencji
    Zmiany w składach: rad gmin i miast powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów
  • Przyczyny wygaśnięcia mandatów radnych oraz wójtów