• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Koninie I i II w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Postanowienia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Obwieszczenia o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rad Powiatów
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 27 września 2018 r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 27 września 2018 r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.