• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie losowania składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie losowania składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie nr 8/2018 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.