AKTUALNOŚCI

 • NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KONINIE
 • Postanowienia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenia o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rad Powiatów
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Koła
 • Aktualne składy Terytorialnych Komisji Wyborczych
 • Wybory Samorządowe 2018 - wzory dokumentów
 • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze Delegatury w Koninie
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Koninie
 • Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

WYDARZENIA

 • Lista laureatów I etapu II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
 • I etap konkursu "Wybieram wybory" - pytania i odpowiedzi
 • I etap Konkursu "Wybieram wybory" za nami

  Uczestnicy Konkursu rozwiązywali test wyboru, składający się z 25 pytań. Zakres tematyczny testu obejmował te działy Kodeksu wyborczego, które dotyczą wyborów do rad i sejmików, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pytania dotyczyły także przepisów wstępnych i karnych oraz zapisów o organach wyborczych.

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur