• Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II o przełożeniu dyżuru z dnia 4 listopada 2019 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I o przełożeniu dyżuru z dnia 8 listopad 2019 r.
 • Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostrowite przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2019 r.
  Wykaz urzędników wyborczych
 • Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2018
  Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2017
 • Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2016