• WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU W OKRĘGU WYBORCZYM NR 6 ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 3 LUTEGO 2019 R.
  WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2 ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 3 LUTEGO 2019 R.
 • NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KONINIE
  Wykaz urzędników wyborczych
 • Informacja o naborze kandydatów na urzędników wyborczych
  Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • Terminy przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji
  Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2018
 • Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2017
  Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2016