• OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostrowite przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2019 r.
    Wykaz urzędników wyborczych
  • Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2018
    Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2017
  • Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - rok 2016