• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Kłodawy
    Postanowienie nr 4/2018 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Babiak na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
  • Postanowienie nr 7/2018 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sompolno
    Postanowienie nr 4/2018 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzemeszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  • Postanowienie nr 8/2018 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
    Postanowienie nr 9/2018 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Babiak