• Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
    Szkolenie koordynatorów gminnych
  • Arkusz kalkulacyjny z wynikami (głosowanie 6 września 2015r.)
    Protokół głosowania na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Koninie