• Postanowienie w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
    Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  • Postanowienia w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych