• Komisarz Wyborczy w Koninie I
  Michał JANKOWSKI

  Siedziba Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
  (Al. 1-go Maja 7, 62-510 Konin)

  tel. 0 63 242 47 44

  tel. 0 63 249 15 42

  fax. 0 63 242 27 85

   

  Terminy dyżurów: 

  Komisarz Wyborczy w Koninie I pełni stały dyżur w siedzibie
  Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
  - w każdą środę w godzinach od 11.00 do 13.00
  - w każdy piątek w godzinach od. 11.00 do 12.00

  W pozostałych dniach w sprawach nie cierpiących zwłoki Komisarz Wyborczy może być dostępny po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Delegatury.

  W okresie akcji wyborczej Komisarz praktycznie dostępny jest codziennie.

  Data powołania
  03.04.2018

  Data zakończenia kadencji
  02.04.2023

  Właściwość terytorialna

  obszary powiatów: kolski, koniński, turecki oraz miasta na prawach powiatu: Konin