• Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 4 czerwca 2018 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 4 marca 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 19 lutego 2018 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kleczewie zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 19 lutego 2018 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 23 października 2017 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Miasto zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 sierpnia 2017 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyzdrach zarządzonych na dzień 28 maja 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 lutego 2017 r. o prawie wglądu do sprawozdania finansowego inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Orchowo przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 27 listopada 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 20 lutego 2017 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbiu zarządzonych na dzień 20 listopada 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 20 lutego 2017 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 20 listopada 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 6 lutego 2017 r. o prawie wglądu do sprawozdania finansowego inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 6 listopada 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 6 lutego 2017 r. o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 20 listopada 2016 r.