• Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 16 czerwca 2014r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kościelec zarządzonych na dzień 16 marca 2014r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 16 czerwca 2014r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Strzałkowo zarządzonych na dzień 16 marca 2014r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 4 czerwca 2014 r. o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Strzałkowo zarządzonych na dzień 16 marca 2014 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 2 czerwca 2014 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszówka zarządzonych na dzień 2 marca 2014 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 16 maja 2014 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kazimierz Biskupi zarządzonych na dzień 16 lutego 2014 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 kwietnia 2014 r. o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kazimierz Biskupi zarządzonych na dzień 16 lutego 2014 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 kwietnia 2014 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdania finansowego inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Turek przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2014 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 10 marca 2014 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyn zarządzonych na dzień 8 grudnia 2013 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 24 lutego 2014 r. o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyn zarządzonych na dzień 8 grudnia 2013 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 października 2013 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kołaczkowo zarządzonych na dzień 28 lipca 2013 r.