• Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 luteog 2008 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązku złożenia sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 lutego 2008 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie obowiązku złożenia sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 stycznia 2008 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 stycznia 2008 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 października 2008 r.
  Informacja dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 lutego 2007 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 21 października 2007 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku złożenia sprawozdań finansowych z wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 21 października 2007 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku złożenia sprawozdań finansowych z wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 21 października 2007 r.