• Druki zgłoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin
  Druki zgłoszeniowe listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin
 • Druki zgłoszeniowe komitetu wyborczego wyborców w wyborach przedterminowych wójta/burmistrza/prezydenta miasta
  Druki zgłoszeniowe kandyata w wyborach przedterminowych wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 • Druki zgłoszeniowe dla kandydatów do terytorialnej/obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających
  Druki zgłoszeniowe dla kandydatów do terytorialnej/obwodowej komisji wyborczej wyborach przedterminowych wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 • Wzór zaświadczenia dla męża zufania
  Wzór sprawozdania finansowego