• Wybory ponowne Wybory ponowne Wójta Gminy Słupca zarządzone na dzień 7 grudnia 2003 r. w obwodzie głosowania Nr 1 w Kotuni