• Postanowienie SO w Poznaniu w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyboru do Rady Powiatu Średzkiego oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
    Postanowienie SO w Koninie w przedmiocie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy w Ślesinie
  • Postanowienie SO w Koninie w przedmiocie ważności wyborów w Gminie Skulsk
    Postanowienie SO w Koninie w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Miejskiej w Turku w Okręgu Wyborczym nr 10
  • Postanowienie częściowe SO w Koninie w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Rady Powiatu Konińskiego, Rady Miejskiej w Koninie
    Postanowienie SO w Koninie w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Rady Powiatu Konińskiego, Rady Miejskiej w Koninie
  • Postanowienie SA w Poznaniu w przedmiocie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy w Ślesinie na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 8 stycznia 2015 r. sygn. akt I Ns 196/14