• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 października 2018 r.
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 października 2018 r.
 • K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE II z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.I
  K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE II z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE II z dnia 3 stycznia 2019 r. o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 3 stycznia 2019 r. o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.