• ZMIANY W SKŁADACH RAD GMIN DO 20 000 MIESZKAŃCÓW
    ZMIANY W SKŁADACH RAD GMIN POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW
  • ZMIANY W SKŁADACH RAD POWIATÓW
    WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
  • WYGAŚNIĘCIA MANDATÓW RADNYCH
    TERMINY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ TERMINY REFERENDÓW LOKALNYCH W TOKU KADENCJI 2018-2023