• Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II dotycząca sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 2 sierpnia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą zarządzonych na dzień 2 czerwca 2019 r.
  K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 2 sierpnia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ostrowite zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r
 • K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 1 lipca 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbiu zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r.
  K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 1 lipca 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r.
 • K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 maja 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.
  K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 maja 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.