• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie I i Komisarza Wyborczego Koninie II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych