• OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 93 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 92 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONINIE Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 R. O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH
 • Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 • Opinia PKW w sprawie kalendarza wyborczego w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP
  Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.