• Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
  Postanowienia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do OKW i terminie ich ewentualnych losowań
  POSTANOWIENIE nr 227/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia losowań składów i zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • POSTANOWIENIE nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia losowań składów i zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 27 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 27 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 21 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 19 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.