AKTUALNOŚCI

  • Terminy przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji
  • Zmiany w składach: rad miast na prawach powiatu i rad powiatów

WYDARZENIA

  • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” I etap (Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie)
  • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur