AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto w okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r.
 • Zmiany w składach: rad miast na prawach powiatu i rad powiatów
 • Terminy przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pyzdrach w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 28 maja 2017 r.
 • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

WYDARZENIA

 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” I etap (Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie)
 • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur