• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Koła przed upływem kadencji
    Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków przed upływem kadencji
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Orchowo przed upływem kadencji