• Obwieszczenia i Komunikaty Komisarza Wyborczego w Koninie
    Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Koninie w związku z wyborami samorządowymi
  • Postanowienie Nr 6/14 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
    Adresy stron internetowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w Koninie
  • Powołanie terytorialnych komisji wyborczych
    Wyniki wyborów samorządowych 2014 r.