• Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Koninie o składzie Komisji, siedzibie oraz pełnionych dyżurach
    Rejonowa Komisja Wyborcza w Koninie - protokół głosowania w rejonie