• Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Władysławów z dnia 30 listopada 2008 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kościelec przed upływem kadencji, które odbyło się dnia 27 września 200
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku złożenia sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzyskosy z dnia 20 września 2009 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 września 2009 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 września 2009 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2009 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 5 kwietnia 2009 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 14 grudnia 2008 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie obowiązku złożenia sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec z dnia 7 grudnia 2008 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wglądu oraz wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec z dnia 7 grudnia 2008 r.