Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komisarza wyborczego w razie czasowej niemożności pełnienia tej funkcji (M.P. z 2018 r. poz. 531) informuję, że w dniach od 15 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r., obowiązki Komisarza Wyborczego w Koninie II, czasowo będzie wykonywał Pan Michał Jankowski - Komisarz Wyborczy w Koninie I.

Konin, dnia 8 listopada 2019 r. 

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński

 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia22-06-2018 14:46
    Wprowadził:Zbigniew Kulesa
  • Data modyfikacji12-11-2019 10:49
    Wprowadził:Dawid Liszkowski