• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 3 lutego 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Miłosławiu w okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 3 lutego 2019 r.