Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w gminach oraz powiatach do stanu faktycznego oraz w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Kod
TERYT

Nazwa
jednostki

Podział na stałe  obwody głosowania- aktualizacja opisu granic

Podział na okręgi wyborcze-  aktualizacja opisu granic     

 

powiat gnieźnieński

 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

 

 Postanowienie nr 78/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

1

300301

m. Gniezno

 Postanowienie nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Gniezna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 94/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Gniezna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 130/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Gniezna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 77/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Gniezna do stanu faktycznego 

2

300302

gm. Czerniejewo

 Postanowienie nr 58/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Czerniejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 59/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Czerniejewo do stanu faktycznego

Postanowienie nr 87/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Czerniejewo do stanu faktycznego

3

300303

gm. Gniezno

 Postanowienie nr 26/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 27/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Gniezno do stanu faktycznego

4

300304

gm. Kiszkowo

 Postanowienie nr 28/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kiszkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 29/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kiszkowo do stanu faktycznego 

5

300305

gm. Kłecko

 Postanowienie nr 46/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kłecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 102/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kłecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 47/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kłecko do stanu faktycznego

Postanowienie nr 105/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kłecko do stanu faktycznego

6

300306

gm. Łubowo

 Postanowienie nr 73/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Łubowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 74/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łubowo do stanu faktycznego

Postanowienie nr 109/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łubowo do stanu faktycznego

7

300307

gm. Mieleszyn

Postanowienie nr 62/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Mieleszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 63/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mieleszyn do stanu faktycznego 

Postanowienie nr 110/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mieleszyn do stanu faktycznego

8

300308

gm. Niechanowo

 Postanowienie nr 24/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Niechanowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 101/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Niechanowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 25/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Niechanowo do stanu faktycznego 

Postanowienie nr 104/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Niechanowo do stanu faktycznego

9

300309

gm. Trzemeszno

 Postanowienie nr 79/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Trzemeszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 Postanowienie nr 80/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Trzemeszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

10

300310

gm. Witkowo

 Postanowienie nr 32/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 34/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Witkowo do stanu faktycznego

 

powiat kolski

 Starostwo Powiatowe w Kole

 

 Opis aktualny - brak konieczności wydawania postanowienia

11

300901

m. Koło

Postanowienie nr 5/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Koła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie nr 14/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Koła do stanu faktycznego

12

300902

gm. Babiak

Postanowienie nr 6/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Babiak na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie nr 15/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Babiak na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

13

300903

gm. Chodów

Postanowienie nr 7/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chodów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie nr 16/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Chodów do stanu faktycznego

14

300904

gm. Dąbie

Postanowienie nr 8/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie nr 17/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Dąbie do stanu faktycznego

15

300905

gm. Grzegorzew

Postanowienie nr 9/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Grzegorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 118/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Grzegorzew na stałe obwody głosowania

 

Postanowienie nr 18/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Grzegorzew do stanu faktycznego

16

300906

gm. Kłodawa

Postanowienie nr 10/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 109/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie nr 19/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kłodawa do stanu faktycznego

17

300907

gm. Koło

Postanowienie nr 63/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Koło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Koło na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 64/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Koło do stanu faktycznego

18

300908

gm. Kościelec

Postanowienie nr 11/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kościelec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie nr 20/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kościelec do stanu faktycznego

Postanowienie nr 103/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kościelec do stanu faktycznego

19

300909

gm. Olszówka

Postanowienie nr 12/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Olszówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 83/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Olszówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 110/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Olszówka na stałe obwody głosowania

 

Postanowienie nr 21/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Olszówka do stanu faktycznego

Postanowienie nr 104/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Olszówka do stanu faktycznego

20

300910

gm. Osiek Mały

Postanowienie nr 65/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Osiek Mały na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 66/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Osiek Mały do stanu faktycznego

Postanowienie nr 105/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Osiek Mały do stanu faktycznego

21

300911

gm. Przedecz

Postanowienie nr 13/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Przedecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 22/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Przedecz do stanu faktycznego

 

powiat koniński

 Starostwo Powiatowe w Koninie

 

 Opis aktualny - brak konieczności wydawania postanowienia

22

301001

gm. Golina

Postanowienie nr 23/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Golina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie nr 26/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie nr 106/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

23

301002

gm. Grodziec

Postanowienie nr 24/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Grodziec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie nr 27/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Grodziec do stanu faktycznego

24

301003

gm. Kazimierz Biskupi

Postanowienie nr 25/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 80/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kazimierz Biskupi na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 98/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 119/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kazimierz Biskupi na stałe obwody głosowania

 

Postanowienie nr 28/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kazimierz Biskupi do stanu faktycznego

Postanowienie nr 102/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kazimierz Biskupi do stanu faktycznego

25

301004

gm. Kleczew

Postanowienie nr 67/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kleczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 87/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kleczew na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 68/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kleczew do stanu faktycznego

26

301005

gm. Kramsk

Postanowienie nr 29/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kramsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 85/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kramsk na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 111/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kramsk na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 33/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kramsk do stanu faktycznego

Postanowienie nr 86/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kramsk do stanu faktycznego

 

27

301006

gm. Krzymów

Postanowienie nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Krzymów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 77/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Krzymów na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 34/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Krzymów do stanu faktycznego

28

301007

gm. Rychwał

 Postanowienie nr 31/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Rychwał na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 35/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Rychwał do stanu faktycznego

29

301008

gm. Rzgów

Postanowienie nr 32/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Postanowienie nr 36/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Rzgów do stanu faktycznego 

30

301009

gm. Skulsk

Postanowienie nr 69/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Skulsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 70/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Skulsk do stanu faktycznego

31

301010

gm. Sompolno

Postanowienie nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sompolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 112/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sompolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 42/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sompolno do stanu faktycznego

32

301011

gm. Stare Miasto

Postanowienie nr 38/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 43/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Stare Miasto do stanu faktycznego

33

301012

gm. Ślesin

Postanowienie nr 39/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Ślesin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 120/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Ślesin na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 44/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Ślesin do stanu faktycznego

34

301013

gm. Wierzbinek

Postanowienie nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Wierzbinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 113/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wierzbinek na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 45/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wierzbinek do stanu faktycznego 

35

301014

gm. Wilczyn

Postanowienie nr 41/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 114/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wilczyn na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 46/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wilczyn do stanu faktycznego

 

powiat słupecki

 Starostwo Powiatowe w Słupcy

 

 Opis aktualny - brak konieczności wydawania postanowienia

36

302301

m. Słupca

Postanowienie nr 18/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Słupcy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 19/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Słupcy do stanu faktycznego

37

302302

gm. Lądek

 Postanowienie nr 69/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lądek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 70/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lądek do stanu faktycznego

Postanowienie nr 111/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lądek do stanu faktycznego

Postanowienie nr 149/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lądek do stanu faktycznego

38

302303

gm. Orchowo

 Postanowienie nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Orchowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 31/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Orchowo do stanu faktycznego

39

302304

gm. Ostrowite

 Postanowienie nr 64/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Ostrowite na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 65/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Ostrowite do stanu faktycznego

40

302305

gm. Powidz

 Postanowienie nr 36/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Powidz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Powidz do stanu faktycznego 

41

302306

gm. Słupca

 Postanowienie nr 33/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Słupca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 35/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Słupca do stanu faktycznego

42

302307

gm. Strzałkowo

 Postanowienie nr 52/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 121/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 Postanowienie nr 53/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Strzałkowo do stanu faktycznego

Postanowienie nr 112/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Strzałkowo do stanu faktycznego

43

302308

gm. Zagórów

 Postanowienie nr 38/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Zagórów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 39/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Zagórów do stanu faktycznego

 

powiat średzki

 Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej

 

 Postanowienie nr 68/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych powiatu średzkiego do stanu faktycznego

44

302501

gm. Dominowo

Postanowienie nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dominowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 41/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Dominowo do stanu faktycznego

45

302502

gm. Krzykosy

 Postanowienie nr 48/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Krzykosy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 131/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Krzykosy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 51/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Krzykosy do stanu faktycznego 

46

302503

gm. Nowe Miasto n/Wartą

Postanowienie nr 14/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto nad Wartą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 15/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Nowe Miasto nad Wartą do stanu faktycznego

47

302504

gm. Środa Wielkopolska

 

 Postanowienie nr 71/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Środa Wielkopolska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 103/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Środa Wielkopolska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 120/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Środa Wielkopolska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 Postanowienie nr 72/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Środa Wielkopolska do stanu faktycznego

Postanowienie nr 106/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Środa Wielkopolska do stanu faktycznego

Postanowienie nr 113/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Środa Wielkopolska do stanu faktycznego

Postanowienie nr 150/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Środa Wielkopolska do stanu faktycznego

48

302505

gm. Zaniemyśl

Postanowienie nr 22/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Zaniemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 23/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Zaniemyśl do stanu faktycznego

 

powiat śremski

 Starostwo Powiatowe w Śremie

 

 Postanowienie nr 75/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych powiatu śremskiego do stanu faktycznego

49

302601

gm. Brodnica

 Postanowienie nr 60/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Brodnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 61/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brodnica do stanu faktycznego

Postanowienie nr 107/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brodnica do stanu faktycznego

50

302602

gm. Dolsk

Postanowienie nr 16/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dolsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 17/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Dolsk do stanu faktycznego

51

302603

gm. Książ Wielkopolski

Postanowienie nr 21/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 20/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Książ Wlkp. do stanu faktycznego

52

302604

gm. Śrem

 Postanowienie nr 49/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 50/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Śrem do stanu faktycznego

 

powiat turecki

 Starostwo Powiatowe w Turku

 

 Opis aktualny - brak konieczności wydawania postanowienia

53

302701

m. Turek

Postanowienie nr 47/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Turku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 55/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Turku do stanu faktycznego

54

302702

gm. Brudzew

Postanowienie nr 73/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Brudzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 78/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Brudzew na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 115/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Brudzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 74/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brudzew do stanu faktycznego

55

302703

gm. Dobra

Postanowienie nr 48/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 121/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dobra na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 56/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Dobra do stanu faktycznego

56

302704

gm. Kawęczyn

Postanowienie nr 49/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kawęczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 116/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kawęczyn na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 57/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kawęczyn do stanu faktycznego

57

302705

gm. Malanów

Postanowienie nr 50/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Malanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 117/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Malanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 58/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Malanów do stanu faktycznego

Postanowienie nr 107/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Malanów do stanu faktycznego

58

302706

gm. Przykona

Postanowienie nr 51/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Przykona na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 59/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Przykona do stanu faktycznego

59

302707

gm. Tuliszków

Postanowienie nr 52/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Tuliszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 60/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Tuliszków do stanu faktycznego

60

302708

gm. Turek

Postanowienie nr 53/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Turek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 84/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Turek na stałe obwody głosowania

Postanowienie nr 61/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Turek do stanu faktycznego

Postanowienie nr 108/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Turek do stanu faktycznego

61

302709

gm. Władysławów

 Postanowienie nr 54/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Władysławów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 62/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Władysławów do stanu faktycznego

Postanowienie nr 128/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Władysławów do stanu faktycznego

 

 

powiat wrzesiński

 Starostwo Powiatowe we Wrześni

 

 Opis aktualny - brak konieczności wydawania postanowienia

62

303001

gm. Kołaczkowo

 Postanowienie nr 56/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kołaczkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 57/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kołaczkowo do stanu faktycznego

63

303002

gm. Miłosław

 Postanowienie nr 66/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Miłosław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 67/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miłosław do stanu faktycznego

64

303003

gm. Nekla

Postanowienie nr 42/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Nekla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 128/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Nekla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 43/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Nekla do stanu faktycznego

65

303004

gm. Pyzdry

 Postanowienie nr 54/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 148/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 11 września 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Postanowienie nr 55/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Pyzdry do stanu faktycznego

Postanowienie nr 108/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Pyzdry do stanu faktycznego

 

66

303005

gm. Września

 Postanowienie nr 44/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 152/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 28 września 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 Postanowienie nr 45/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Września do stanu faktycznego

 

miasto na prawach powiatu

 

 

 

67

306201

m. Konin

Postanowienie nr 71/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Konina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 122/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Konina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 72/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Konina do stanu faktycznego

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-04-2023 14:53

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 7:42

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 7:43

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 7:48

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 7:48

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 7:48

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 7:53

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 7:54

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 7:58

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 8:14

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 8:17

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 8:19

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 8:22

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 8:26

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 16:35

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 16:39

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 16:39

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 16:45

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 16:53

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 18:39

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 19:02

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 19:21

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  25-04-2023 14:29

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  25-04-2023 14:34

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  25-04-2023 14:35

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  25-04-2023 14:41

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  25-04-2023 19:37

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  25-04-2023 19:43

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  26-04-2023 8:03

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  26-04-2023 8:08

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  26-04-2023 8:12

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  26-04-2023 11:01

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  26-04-2023 15:06

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  26-04-2023 15:11

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  27-04-2023 11:30

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2023 11:38

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2023 11:39

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2023 11:54

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2023 12:36

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  27-04-2023 12:37

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  27-04-2023 14:12

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  28-04-2023 13:28

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  28-04-2023 14:14

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  12-05-2023 8:17

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  16-05-2023 12:46

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  19-05-2023 15:09

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  25-05-2023 12:05

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  25-05-2023 13:58

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  25-05-2023 14:32

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  20-07-2023 12:52

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  21-07-2023 13:17

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  31-07-2023 15:35

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  02-08-2023 8:23

  Wprowadził:

  Mariola Szczepankiewicz

 • Data modyfikacji

  02-08-2023 8:31

  Wprowadził:

  Mariola Szczepankiewicz

 • Data modyfikacji

  02-08-2023 8:34

  Wprowadził:

  Mariola Szczepankiewicz

 • Data modyfikacji

  02-08-2023 8:37

  Wprowadził:

  Mariola Szczepankiewicz

 • Data modyfikacji

  02-08-2023 8:39

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  14-08-2023 16:44

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  14-08-2023 17:07

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  14-08-2023 17:16

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  16-08-2023 13:53

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  16-08-2023 14:02

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  22-08-2023 14:48

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  23-08-2023 15:05

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  29-08-2023 12:56

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  31-08-2023 12:20

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  31-08-2023 12:21

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  31-08-2023 12:55

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  31-08-2023 12:55

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  31-08-2023 13:07

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  12-09-2023 14:06

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  13-09-2023 10:44

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  13-09-2023 10:45

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  18-09-2023 16:01

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  22-09-2023 14:14

  Wprowadził:

  Dawid Liszkowski

 • Data modyfikacji

  26-09-2023 14:21

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

 • Data modyfikacji

  28-09-2023 18:31

  Wprowadził:

  Anna Drużbiak

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij